Author Archive: admin

มันมากับอาหาร : เชื้อก่อโรคกับข้าวมันไก่

มันมากับอาหาร : เชื้อก่อโรคกับข้าวมันไก่

ในหลวงรัชกาลที่ 10 พระราชทานพรปีใหม่ 2563 แก่ประชาชนชาวไทย  เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 31 ธันวาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ความว่า เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563

ในหลวงรัชกาลที่ 10 พระราชทานพรปีใหม่ 2563 แก่ประชาชนชาวไทย เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 31 ธันวาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ความว่า เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563

ปีใหม่นี้เที่ยวเกษตร 100 ไร่กันนะ

ปีใหม่นี้เที่ยวเกษตร 100 ไร่กันนะ

แห่ชม #สุริยุปราคา เหนือท้องฟ้าเมืองไทย ปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ส่งท้ายปี

แห่ชม #สุริยุปราคา เหนือท้องฟ้าเมืองไทย ปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ส่งท้ายปี

รัฐบาลสั่งทำแผนแม่บท ปกป้อง “อาหารไทยแท้” ไม่ให้ “รสชาติเพี้ยน”

รัฐบาลสั่งทำแผนแม่บท ปกป้อง “อาหารไทยแท้” ไม่ให้ “รสชาติเพี้ยน”